Sănătatea nu trebuie sa fie o industrie a profiturilor cu orice preț. Din păcate, accesul la servicii medicale de calitate este tot mai mult condiționat financiar, iar pe de altă parte tot mai mulți români își pierd calitatea de asigurat.

O spunem cu voce tare: Pacientul nu este client! Sănătatea nu este o marfă!

Pledăm ca sănătatea să redevină o prioritate și o investiție strategică publică în siguranța națională, în creșterea calității vieții fiecărui cetățean, în deplină corelare cu prezervarea unui mediu natural sănătos. Sănătatea umană și calitatea mediului sunt interconectate. Un mediu natural sănătos este o condiție esențială pentru o societate sănătoasă.

O prioritate a noului Partid Verde (Verzii) o reprezintă investițiile în sistemele de sănătate publică și cele non-profit, în infrastructura de stat, în digitalizarea serviciilor publice de sănătate, în pregătirea continuă, teoretică și practică, a personalului medical.

 

Vom fi atenți ca furnizorii de servicii  medicale să respecte principiile accesibilității depline, prețurilor abordabile și calității serviciilor medicale.

 

Vom fi foarte atenți ca resursele financiare ale sistemului medical să nu fie epuizate de operatorii din domeniul sănătății orientați spre profit.

Vrem o finanțare echitabilă  a sistemului public de sănătate.

Susținem, de asemenea, ca un procent minim de 20% din banii obținuți din vânzarea certificatelor de carbon să se întoarcă în investițiile de infrastructură medicală publice (spitale noi, cabinete medicale și stomatologice în mediul rural și localitățile mici, în tehnologii competitive, în modernizarea infrastructurii medicale existente)

Alături de Verzii din UE vom susține aplicarea principiului O singură sănătate care vizează dezvoltarea unor mecanisme unitare la nivel european privind prevenția în domeniu, bunele practici privind tratamentele inovative, accesibilitatea serviciilor medicale  pentru toți cetățenii.

Este nevoie ca și în România să manifestăm o mai bună înțelegere a problemelor de sănătate mintală și a modalităților eficiente de abordare a acestora, începând din copilărie, prin prevenție și diagnosticare timpurie.

Pledăm pentru includerea asistenței stomatologice și a asistentei de specialitate privind bolile mentale în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate.

Asistența medicală pentru pacienții din zonele defavorizate, rurale nu mai poate fi întârziată. Vom dezvolta un Program național Sănătate la sate. Milităm și pentru dezvoltarea de ambulatorii mobile, prin care sistemul medical să vină la pacienți, în întâmpinarea nevoilor lor de îngrijire, utilizând tehnologii și proceduri moderne pentru un act de calitate.

Vrem aplicarea principiul european “Health in all policies” prin examinarea impactului asupra sănătății în toate politicile guvernamentale. Propunem planificarea sistematică a obiectivelor de sănătate la toate nivelurile de guvernare centrate pe prevenție.

Considerăm vitală restructurarea drastică a sistemului de asigurări de sănătate finanțat public – CNAS, astfel încât acest sistem să poată fi utilizat într-un mod echitabil și eficient, atât în spitalele publice, cât și în cele private, de către toți cetățenii. Susținem adoptarea modelului din sistemul britanic – NHS, care asigură automat orice cetățean din bugetul de stat, pe un principiu care e bazat pe acces cât mai facil, nu pe contributivitate. Accesul înseamnă șanse mai bune de prevenție, mai puține urgențe și cheltuieli, mai puține decese premature.

Cerem interzicerea publicității de orice natură pentru produsele și serviciile medicale non-etice, care încearcă manipularea consumatorului  și desconsideră astfel dreptul fundamental al fiecărui pacient de a alege atât instituția medicală, cât și serviciul ori produsul medical  de care are cu adevărat nevoie.

Pentru a păstra intactă decizia medicală milităm pentru restricționarea promovării produselor farmaceutice în rândul profesioniștilor din domeniul medical de către industria farmaceutică; Susținem obligativitatea prin lege a transparenței acționariatelor serviciilor medicale a căror  publicitate de sute de mii de euro o consumăm zilnic  la televiziuni și radio. Dezavuăm toate operațiunile publicitare care creează nevoi artificiale, care induc oamenilor sentimentul de fragilitate fizică și psihică, de boală și insecuritate.