Prin educație vrem să promovăm în rândul tinerilor și adulților, deopotrivă, noile mentalități și transformări  reclamate de  tranziția verde. Oamenii trebuie să înțeleagă clar care sunt riscurile neasumării acum a reformelor privind combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră, necesare pentru a controla impactul schimbărilor climatice provocate de încălzirea globală.

Această transformare obligatorie reprezintă singura șansă pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Mesajul nostru este unul onest. Trebuie să luăm măsuri acum, treptat dar consecvent. Nu vrem să inducem frică, ci speranță.

Tocmai în acest sens educația din România trebuie să facă repede tranziția de la acumularea de cunoștințe la dezvoltarea de competențe și abilități, de la cultivarea conformității la cultivarea gândirii și spiritului critic.

Nu mai putem amâna cu justificări politicianiste decizia de a acorda 7% pentru educația din România. Vom propune un Pact pentru 7% în educație pentru următorii 10 ani.

Susținem corelarea educației din România cu toate programele educaționale eficiente din UE, cu acceptarea și respectul pentru conținuturile naționale, regionale și locale; crearea unor legături mai strânse între sistemele de învățământ, inclusiv prin organizarea echivalenței diplomelor. Considerăm necesară adoptarea unui standard minim de educație, certificat european, în ceea ce privește materiile de bază, începând din școala primară.

 

Pledăm pentru integrarea competențelor non-tehnice în toate cursurile din programa școlară: ascultarea reciprocă, încurajarea dialogului, a colaborării, a rezilienței, a înțelegerii, a respectului și a aprecierii celorlalți, gândirea critică, cercetarea, studiul individual, personalizat, capacitatea de a rămâne curios/ curioasă, orientat(ă) spre rezultate.

 

Credem cu tărie că înțelegerea biodiversității, a urgenței climatice și a faptului că omul este parte din natură, nu stăpânul ei, trebuie să devină un obiectiv transdisciplinar de studiu în licee și universități. Această educație trebuie să înceapă la școală cu materii specifice care să abordeze toate aspectele ecologice. Școlile trebuie să aibă resursele publice necesare pentru a face excursii pe teren și tabere, pentru a prezenta exemple relevante din viața reală și pentru a-i obișnui pe copii să interacționeze în natură.

 

Susținem programe de after school finanțate din bani publici și necesitatea cantinelor publice în fiecare școală. Școala și curtea ei trebuie să devină adevărate centre comunitare după încheierea cursurilor și să permită activități cu acces general și gratuit pentru copii, părinți și rezidenții care acum sunt lipsiți de spații publice în cartiere.

 

Susținem propunerea UE de instituire, până în 2025, a unui Spațiu educațional inclusiv, în care toți cetățenii să aibă acces egal la educație de calitate și la învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv cei din zonele rurale și îndepărtate. Aceasta presupune inclusiv programe de formare în competențe verzi, centre și rețele de învățare a practicilor bune pentru păstrarea biodiversității.

 

Credem că mediul academic are obligația să devină un promotor al dezvoltării durabile în România, un indicator de oportunități de finanțare publică și privată, avertizor de greenwashing ori de deficit de politici publice sustenabile, cu centre de cercetare și promovare de bune practici în domeniul gestiunii deșeurilor și a altor probleme legate de mediu, cu unități de data steward pe chestiuni legate de mediu etc.

 

Parteneriatele între universități, autorități și actori privați trebuie încurajate, pentru a putea furniza o educație de mediu competitivă și un angajament solid în combaterea efectelor schimbărilor climatice.