Cultura, sportul și turismul au devenit de mult domenii marginale pe agenda publică și acest lucru se repercutează negativ asupra identității noastre, a brandului de țară și chiar asupra economiei noastre. Cultura ne poate reda tuturor și fiecăruia în parte demnitatea, acasă sau peste hotare. Cultura va adăuga acea dimensiune spirituală pe care o simțim adeseori pierdută. O cultură vie, deschisă și inovatoare este cel mai bun promotor al valorilor și principiilor în care credem și pe baza cărora vom construi viitorul nostru și al copiilor noștri.

Astăzi investițiile în cultură, turism și sport sunt adesea doar bifate, nu susținute strategic. Noi credem că ele pot și trebuie să devină motoare pentru sustenabilitatea economiei, pentru reușita tranziției verzi în România.

Cultura, alături de economie, social și mediu, trebuie să devină și în România al patrulea pilon al dezvoltării durabile. Protejarea peisajului cultural și dezvoltarea de politici pluridisciplinare vor putea asigura o coordonare eficientă a politicilor integrate de mediu și de patrimoniu la nivel național. Vom aborda cultura trans-disciplinar prin programe care să stimuleze legăturile dintre cultură și alte sectoare, precum: relațiile cu planificarea spațială, legislația mediului, conservarea naturii și educația.

 

Patrimoniul cultural este o resursă esențială pentru identitatea României și pentru dezvoltarea unei societăți prospere, bazată pe incluziune socială și participativitate. Patrimoniul cultural, alături de industriile creative sunt resurse excepționale, care printr-o gestionare responsabilă, adaugă comunității plusvaloare economică, socială şi culturală. De aceea vom propune o legislație mai clară privind protejarea patrimoniului cultural.

 

Vrem alocarea unor spații publice nefolosite către actori culturali și organizatori de conținut cultural. Se impune promovarea unui Cod al Culturii prin care să fie reglementate durabil și unitar toate aspectele legislative ale activității culturale, inclusiv protecția adecvată a profesioniștilor din domeniul cultural, în special în orice situație de criză.

Susținem  adoptarea unui statut juridic al profesionistului din cultură conform unor modele de la nivel european.

Vrem creșterea alocărilor financiare pentru Programul național de restaurare, inclusiv pentru laboratoare care să funcționeze pe lângă centrele regionale. Se impune o evidență cadastrală clară a monumentelor istorice, integrarea Listei Monumentelor Istorice într-un sistem similar de evidență și corelare cu Repertoriul Arheologic Național.

Crearea Registrului Digital al Construcțiilor, cu date privind regimul de proprietate, regimul de protecție și rezistență, conceptul, proiectul, execuția și utilizarea lor – pe baza arhivelor administrațiilor locale – este absolut necesară.

Ne propunem crearea cadrului legal prin care statul român să-și asume direct și prioritar obligativitatea de a avea terenul degrevat de sarcini administrative care privesc protejarea patrimoniului. De asemenea vrem compensarea prin subvenții a terenurilor agricole care conțin monumente și situri care se degradează accentuat prin lucrările agricole curente.

Principalele linii strategice ale Partidului Verde în domeniul culturii sunt:

  • Îmbunătățirea serviciului public în domeniul culturii;
  • Creșterea performanței manageriale a instituțiilor de stat din domeniul culturii;
  • Dezvoltarea publicului pentru cultură prin politici inovative de educație și consum cultural;
  • Dezvoltarea creativității contemporane;
  • Creșterea consumului de carte și cultură de toate genurile;
  • Susținerea industriei cinematografice;
  • Revitalizarea comunităților locale prin cultură și susținerea regenerării zonelor depopulate sau în curs de depopulare relevante din perspectiva patrimoniului cultural.

 

Dezvoltarea ecoturismului (turism rural, turism în arii naturale protejate, turism cultural etc.) poate și trebuie să fie o sursă importantă de creștere economică.

Investițiile în sportul de performanță pot aduce prestigiu și bani, iar investițiile inteligente în sportul de masă au un aport important la sănătatea publică, la dezvoltarea unei noi generații cu minte sănătoasă în corp sănătos.

Creșterea bugetelor pentru sport și cultură, posibile inclusiv prin creșterea ratei de colectare fiscală, sunt absolut necesare, ca și utilizarea tuturor liniilor de finanțare europene sau altor granturi internaționale.

Propunem, de exemplu, ca 10% din bugetul de cca 3 miliarde lei al Administrației Fondului de Mediu să fie direcționat pentru susținerea artei independente și educației având ca obiectiv înțelegerea schimbărilor climatice.

Susținem, de  asemenea, formarea culturală permanentă și accesul la învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv pentru cei din mediul rural.