Justiție socială. Muncă decentă. Combaterea sărăciei. 

În România și nu numai, „prețul muncii” a devenit astăzi, din păcate, „costul muncii”. Munca prestată nu este recompensată la adevărata ei valoare în România. Suntem în continuare o țară a muncii ieftine, cu un potențial exploziv care riscă să arunce în aer toate echilibrele sociale.

Noi, Verzii susținem creșterea salariului minim și legarea lui de coșul minim de consum pentru un trai decent. Doar așa traiul decent nu va mai fi o literă moartă în Constituție, iar puterea de cumpărare nu se va prăbuși sub apăsarea unor crize inflaționiste.

Susținem introducerea salariului minim în Uniunea Europeană ca mecanism de justiție socială, la nivel național și european.

Susținem consolidarea dialogului social în România, reforma Codului Muncii din perspectiva dreptului la negocieri colective, a respectării sănătății și securității în muncă și a echilibrului dintre muncă și viața privată.

Pledăm pentru o nouă lege a dialogului social care să confirme și să garanteze negocierile la nivel național, să faciliteze constituirea sindicatelor, declanșarea grevelor, negocierea contractelor colective la nivel de sector.

Cerem reducerea pragului de reprezentativitate sindicală de la 50%+1 la 30%.

Cerem Rapoarte transparente privind sănătatea și securitatea în muncă și orele lucrate de angajați, în toate companiile publice și private.

Succesul tranziției verzi înseamnă locuri de muncă decente, sigure, durabile, un nou echilibru sănătos între viața profesională și cea privată.

Cerem Guvernului și Parlamentului să ratifice de urgență Convenția OIM nr. 190, a Organizației Internaționale a Muncii pentru eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii.

Dreptul la formare profesională permanentă este încălcat frecvent, inclusiv pentru lucrătorii din instituțiile cu rol de inspecție și control în domeniul protecției mediului. Cerem restabilirea acestui drept.

 

COMBATEREA SĂRĂCIEI, MIZĂ STRATEGICĂ

În spiritul dreptății sociale, cerem ca toate beneficiile incluse în asistența socială, de la venitul minim garantat (VMG), alocația pentru susținerea familiei (ASF), ajutorul de șomaj etc., să se fundamenteze pe un Indicator Social de Referință (ISR) conectat la salariul minim actualizat anual, nu la cel din 2008.

Având atâția copii și adulți săraci nu putem emite pretenția de a deveni o comunitate dezvoltată în stare să răspundă noilor provocări economice, educaționale, sociale, generate de schimbările climatice, mai cu seamă că efectele acestor schimbări vor accentua sărăcia, dacă nu luăm măsurile potrivite din timp.

România are strategii de combatere a sărăciei, dar nu are planuri de evaluare și monitorizare riguroase, nici ținte precise.

De aceea propunem ca încadrarea  într-o Țintă de Reducere Anuală a Sărăciei (TRAS) să fie la fel de importantă și obligatorie precum  încadrarea în Ținta Deficitului Bugetar. O societate săracă și polarizată nu este un mediu favorabil nici pentru democrație, nici pentru dezvoltarea economică; de aceea susținem și înființarea DNAS (Direcția Națională ANTI-SĂRĂCIE).

De asemenea propunem, tot ca element de combatere a sărăciei, un indicator al Progresului Social Măsurabil (PSM), astfel încât în mod permanent, creșterea economică să se regăsească în mod corect în calitatea vieții tuturor oamenilor, în veniturile și pensiile lor. Redistribuirea resurselor în noul mod de a decide, produce și consuma va garanta circulația beneficiilor în interiorul unei noi solidarități. Dezvoltarea sănătoasă nu se poate măsura doar prin indicatorul PIB, ci prin indicatori clari privind accesul cetățenilor, deopotrivă în mediul urban și rural, la: infrastructură de igienă, de sănătate, de educație, consum alimentar sănătos, sport, cultură, calitatea aerului și a apei. PSM trebuie cuantificat și prin gradul de acces pe care un om îl are la un loc de muncă decent, plătit corect, justiție egală, sănătate și educație de calitate, mediu curat, un raport corect între activitatea personală și profesională.

Combaterea sărăciei presupune o acțiune decisă și pe linia combaterii sărăciei energetice.

Propunem redefinirea noțiunii de „client vulnerabil” și introducerea celei de „sărăcie energetică” în așa fel încât acestea să reflecte complexitatea reală a fenomenelor cu care se confruntă un procent de cca 35%  din populație, în creștere în contextul actualei crize energetice generate de războiul din Ucraina;

Susținem alcătuirea unui plan de acțiuni pentru acces universal la energie (curată), prin colaborare cu autoritățile locale, cu remedii financiare (directe sau prin sistemul de asistență socială), non-financiare (de ex: ne-deconectarea de la rețele, în special în sezonul rece) și structurale (eficiență energetică);

Problema scăderii consumului trebuie abordată frontal, dincolo de orice calcule electorale. Avem nevoie de  programe prin care  oamenii fără posibilități să poată să își achiziționeze, de exemplu, becuri economice, ceea ce ar duce la scăderea consumului și economii în bugetul familiei.

Combaterea sărăciei presupune combaterea tuturor cauzelor sale reale: taxarea mai mare a muncii în România în raport cu capitalul; risipa banilor publici, inclusiv devalizarea fondurilor private de pensii, îndatorarea haotică la dobânzi uriașe pe termen lung, accentuarea declinului demografic; nivel scăzut de instruire, competențe digitale și lingvistice reduse, transferul de sărăcie de la o generație la alta; ne-asimilarea tehnologiei verzi; nivel scăzut de productivitate; deficit în procesul de digitalizare; ecosistem antreprenorial slab dezvoltat.

Nu mai putem accepta împrumuturi inhibitoare de dezvoltare care să meargă spre pensii speciale, salarii bugetare de lux, privilegii, în timp ce avem 8 milioane de români în risc de sărăcie energetică, mii de școli vulnerabile, sute de mii de copii preșcolari sau antepreșcolari în risc de sărăcie, aproape 2 milioane de români angajați aflați  în pragul sărăciei.

Primul pas spre combaterea sărăciei este, în viziunea noastră, legarea salariului minim net de un coș minim de consum pentru un trai decent, calculat în conformitate cu normele europene.

Vom fi principalul partid al justitiei sociale din România!