Mediu curat. Regenerare. Conservarea biodiversității.

Dezvoltarea economică si creşterea sustenabilă a calităţii vieţii noastre va trebui decuplată de creşterea continuă a consumului energetic, de risipa resurselor naturale.

Abuzul de energie bazată pe combustibili fosili a generat și generează pierderi masive de biodiversitate pe tot globul.

În România, biodiversitatea este cel mai important capital pe care îl avem. Obligația de a-l regenera și conserva este, deopotrivă, una politică, economică și civică.

Suntem de câțiva ani debitori ecologici și trebuie să înțelegem acest lucru!

Tot mai mulți români devin conștienți că trebuie acționat, în pofida unei agende încă timide a politicienilor în materia deciziilor radicale privind trecerea la energia sustenabilă.

Dezvoltarea economică și creșterea sustenabilă a calității vieții noastre va trebui decuplată treptat de creșterea continuă a consumului energetic din resurse fosile. Trebuie să ieșim din paradigma creșterii economice cu orice preț, care în fapt ne sărăcește uman și ecologic, punând sub semnul întrebării dreptul la viață al generațiilor care vin.

Da, este nevoie și în România de suprataxarea celor care pun o amprentă negativă uriașă asupra mediului. Da, este nevoie și în România de o recalibrare a activităților economice și sociale în acord real cu mediul. Cei mai bogați 10% dintre români au o amprentă de carbon de 10-12 ori mai mare decât cei mai săraci 60%. Această notă de plată trebuie achitată corect!

Sănătatea, siguranța, inclusiv siguranța alimentară, bunăstarea noastră, precum și succesul economic sustenabil depind de noua abordare a relației noastre cu natura. De aceea, e important să protejăm toate resursele fundamentale, pădurile, solul și agricultura în primul rând.  

Problema exploatării raționale a pădurilor nu a fost pe deplin rezolvată. Avem încă enorm de multe cazuri de tăieri ilegale, multe nepedepsite, de care se fac vinovate persoane și companii aflate de cele mai multe ori sub protecție politică.

Depolitizarea ROMSILVA, alături de perfecționarea sistemului de monitorizare a tăierilor și comercializării lemnului sunt priorități pentru noi. Reîmpădurirea nu trebuie să fie o operațiune politică de imagine, ci o campanie permanentă, o investiție vitală pentru păstrarea biodiversității.

De asemenea, administrarea zonelor naturale – sit-uri Natura 2000, cursuri de râuri, arii protejate etc. trebuie mult îmbunătățită printr-un ANANP cu adevărat funcțional, care lucrează în parteneriat cu mediul asociativ. Prezervarea acestor valori naturale recunoscute la nivel european și mondial și a biodiversității pe care o susțin nu se mai pot reface după intervenții brutale provocate de construcții fără avize de mediu, nici măcar prin reîmpădurire.

Se impune reconfigurarea întregului sistem de control al activităților ilegale din păduri, pornind de la modificarea legislației aferente, îmbunătățirea performanței Gărzii forestiere, modernizarea sistemului de valorificare a masei lemnoase, transparentizarea activității de control, la asigurarea necesarului de lemn de foc pentru comunitățile dependente de această sursă de energie doar pe căi legale.

Deșertificarea sudului și sud-estului României, pierderea conținutului organic al solurilor românești sunt avertismente dure din perspectiva efectelor schimbărilor climatice în România. Stoparea acestor procese și revalorificarea terenurilor aride sunt priorități pentru noul Partid Verde. Este vital ca statul român să asigure producții suplimentare de puieți, pentru ca România să fie împădurită cu peste 100.000 de hectare în acest deceniu.

În jurul localităților mai mari, pădurile trebuie să-și încheie rolul de exploatare și producție și să devină arii naturale protejate, plămâni verzi ai orașelor, care să îndeplinească și un rol social, ca arii de relaxare și observare a naturii.

Afirmăm nevoia de suveranitate agroalimentară a României inclusiv din perspectiva calibrării rezervelor strategice ale statului. Susținem o producție de alimente sigură, sustenabilă, corectă, responsabilă din punct de vedere climatic și la prețuri accesibile, protejând biodiversitatea și ecosistemele, dar asigurând în același timp calitatea nutritivă a alimentelor și securitatea alimentară.

Dorim să promovăm alimente durabile, sănătoase, gustoase, diverse și etice. Acest lucru înseamnă încurajarea lanțurilor scurte de aprovizionare din surse de producție locale, o agricultură ecologică și produse de comerț echitabil pentru a atinge obiective de dezvoltare durabilă. Vrem o legislație care să încurajeze hrană locală sănătoasă, nu acel junkfood mediatizat de corporații, prin care hrana ambalată nesustenabil se transformă instant în deșeu.

Susținem finalizarea urgentă a realizării gratuite a cadastrului funciar pentru toate tipurile de terenuri agricole, în vederea accesării corecte a subvențiilor și a fondurilor din Programele UE.

Pledăm pentru abordarea inovativă în agricultură, orientată spre acțiune și rezultate. Credem că statul trebuie să stimuleze parteneriate public-privat pentru susținerea cercetării agricole fundamentale din perspectiva atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Combaterea efectelor schimbărilor climatice se poate face și în agricultură, printr-o gestionare echilibrată a resurselor naturale, prin intermediul practicilor benefice pentru mediu și climă. Promovăm soluții pentru dezvoltarea unor sisteme de irigații prin noi tehnologii de producere, stocare și utilizare eficientă a resurselor de apă. Susținem utilizarea inovativă a resurselor regenerabile de energie și digitalizarea în sectorul agricol și agroalimentar, inclusiv prin promovarea tehnologiilor agriculturii de precizie.

Milităm, prin constituirea și consolidarea “fondurilor mutuale”, pentru asigurarea activelor din agricultură și producția de alimente în fața riscurilor climatice, riscurilor sanitare și a riscurilor de mediu. Considerăm necesară crearea unei bănci, fie de stat, fie în parteneriat public-privat pentru susținerea afacerilor etice cu specific agroalimentar, prin dobânzi reduse pentru activități de producție, procesare și distribuție de produse agroalimentare prietenoase cu mediul.

Dorim dezvoltare rurală echilibrată, prin atragerea populației tinere migrate la oraș sau emigrate în străinătate și restabilirea echilibrului economic, social și ecologic al satului românesc. Inclusiv prin dezvoltarea / extinderea IMM-urilor din economia rurală non-agricolă.

Vom lupta cu practicile înșelătoare, vom cere durabilitate pentru produsele nealimentare. Susținem ferm introducerea unor măsuri de combatere a obsolescenței premature (inclusiv programate), asigurarea unor perioade de garanție mai lungi, promovarea dreptului la reparare și asigurarea disponibilității și accesibilității pieselor de schimb compatibile. Vom continua să cerem îmbunătățirea transparenței informației în etichetarea produselor alimentare și non-alimentare.

Având în vedere faptul că în România se aruncă zilnic peste 6.000 de tone de produse alimentare, respectiv 2,2 milioane de tone anual, dorim de asemenea, măsuri eficiente pentru a reduce risipa și deșeurile alimentare. Vrem modificarea legii privind diminuarea risipei alimentare, în sensul că mecanismele de prevenire a risipei să fie obligatorii pentru toți operatorii economici, iar nu facultative.

Sprijinim introducerea conceptului de agricultură verticală, care  permite producerea mai multor alimente cu mai puține resurse.

Milităm pentru redirecționarea subvențiilor către bio-agricultură și consolidarea stimulentelor pentru activitățile care respectă standarde de mediu clare și contribuie la atingerea obiectivelor climatice.

Susținem aplicarea principiilor economiei circulare în agricultură și promovarea măsurilor de combatere a risipei de alimente, reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor și îngrășămintelor chimice în conformitate cu obiectivele existente.

Pledăm pentru instituirea unui sistem de constrângeri și recompense pentru combaterea poluării aerului, apei și solurilor prin aplicarea principiului „poluatorul plătește” care ar trebui să fie integrat și în măsurile fiscale.

În România, durata medie de viață ar putea crește semnificativ dacă s-ar respecta standardele propuse de Organizația Mondială a Sănătății privind calitatea aerului.

O miză esențială pentru Partidul Verde (Verzii) este generalizarea colectării selective, importantă pentru sănătatea publică, pentru dezvoltarea industriei de reciclare, nevoită azi să importe deșeuri pentru a funcționa la capacități eficiente economic.

În același timp combatem importurile și arderile ilegale de deșeuri și cerem autorităților să îmbunătățească sistemele de trasabilitate, astfel încât să nu mai fim groapa de deșeuri a Europei. Am ajuns la cantități de mii de tone de deșeuri aduse anual ilegal în România.

Pledăm pentru accizarea deșeurilor, pentru fabricile de ciment care le folosesc pe post de combustibili.

Cerem investiții în tehnologii de scanare a deșeurilor pentru o trasabilitate competitivă a acestora; susținem responsabilitatea extinsă prin lege a producătorilor pentru toate ambalajele.

Susținem creșterea rolului și responsabilității autorităților locale în ceea ce privește proiectarea și construcția de clădiri noi eficiente energetic, transportul curat care sprijină infrastructura verde-albastră de lângă râuri și lacuri, protejarea și dezvoltarea ariilor naturale urbane, pentru a combate astfel fenomenul insulelor de căldură. Vrem mai multe spații și bunuri comune în fiecare comunitate.

Închiderea tuturor procedurilor de infringement prin conformare este un pas strategic pe drumul reușitei tranziției verzi.

Accesibilitatea locuirii decente pentru toate categoriile sociale și urbanismul sustenabil au un rol central în Proiectul verde.

Milităm pentru comunități sustenabile, care facilitează comunicarea și socializarea în spații publice mai multe și mai bine amplasate teritorial, dorim revizuirea normelor de urbanism și construire, remodelarea orașelor și a localităților rurale astfel încât Acasă sa capete un sens comunitar.

Vrem și dezvoltarea zonelor de natură urbană și a ariilor naturale protejate pentru a aerisi orașele noastre poluate.

Haosul urbanistic trebuie să înceteze în orașele României! Solicităm respectarea normelor de înălțime zonală și distanță față de alte imobile; obligativitatea ca fiecare ansamblu de locuințe să fie dotat cu toate serviciile necesare – grădiniță, școală, magazine, piețe, terenuri de sport, centre culturale și comunitare, biblioteci, spații de agrement (iar acolo unde terenul disponibil nu permite, o parte din aceste facilități să fie prevăzute la parterul locuințelor).

Încurajăm cetățenii să amenajeze grădini comunitare susținute de autorități, mărirea spațiilor verzi în ansamblurile noi de locuințe, transformarea blocurilor și clădirilor (de supermarket și altele cu acoperiș plat) în clădiri verzi.

Susținem crearea de benzi separate pentru transportul în comun pentru a reduce considerabil timpii de deplasare, mai multe rețele de piste pentru biciclete la nivel de localități și între ele, trotuare libere pentru pietoni, accesibilizarea mobilității urbane și a tuturor clădirilor pentru persoanele cu dizabilități.

Lupta noastră pentru un aer mai curat înseamnă și legi și reglementări care sa încurajeze o mobilitate publică, nemotorizată ori motorizată electric, ca alternativă la transportul auto privat.

În viziunea noastră, nu există comunitate sustenabilă umană în absența grijii față de natură și animale. Vom fi și în România liderul acțiunilor legale și politice pentru a spori constant bunăstarea tuturor ființelor, deci și a animalelor.

Suntem împotriva testelor excesive pe animale. Vrem să reducem semnificativ timpul de transport al animalelor vii. Combatem ferm traficul cu animale sălbatice.