Digitalizarea – sursă de competitivitate

În România digitalizarea este un proces mult întârziat.

Derularea acestui proces care să interconecteze cu adevărat oameni, servicii și comunități într-un ritm accelerat este un obiectiv de grad zero.

Aducerea noilor tehnologii în viața fiecărei comunități este un indicator al gradului de dezvoltare locală.

Dreptul de interconectare, de acces egal la internet este un drept fundamental  al omului și trebuie respectat ca atare și în România.

Milităm pentru o digitalizare echitabilă, inclusiv una care să reducă decalajele digitale în educație, în sănătate, la locul de muncă și să faciliteze, competitiv economic și social, munca de la distanță.

Modernizarea statului,  a administrației nu vor fi posibile cu adevărat în absența Digitalizării și integrării datelor. Transparența cheltuirii banului public, facilitarea unei interfețe prietenoase și utile între stat, administrație publică, companii și cetățeni sunt decisive pentru dezvoltare, iar digitalizarea este instrumentul realizării acestor obiective.

Vom propune politici pentru combaterea sărăciei digitale.

Accesul la educația digitală în masă, inclusiv a adulților este o prioritate pentru Verzi. Până în anul 2030 minim 80% din populația activă a României trebuie sa aibă competențele digitale de bază.

Copiii, familiile, persoanele în vârstă, precum și grupurile vulnerabile trebuie să devină o prioritate în ceea ce privește accesul la internet și la echipamente digitale, în special în privința accesului la educație, la serviciile publice și de sănătate.

 

Provocările actuale ale zonelor urbane și progresul tehnic, în special în domeniul tehnologiilor informatice, electronică, comunicații, inteligență artificială au crescut, într-un ritm alert, nevoia de transformare digitală a orașelor. Având ca prim scop creșterea sustenabilă a calității vieții în orașe, susținem ideile de digitalizare ale serviciilor care deservesc locuitorii orașelor și ajută administrațiile să ia cele mai bune măsuri pentru dezvoltarea și administrarea orașelor. Promovăm ideile de smart city și safe city, alături de celelalte măsuri care asigură accesul tuturor la serviciile esențiale și o mai bună calitate a vieții pentru toți locuitorii.

 

Investițiile în infrastructura digitală trebuie accelerate pentru ca beneficiile digitalizării să fie distribuite echitabil. Susținem ideea de suveranitate a infrastructurii digitale a UE prin luarea de măsuri care să asigure o concurență loială și deschisă, pentru a preveni monopolurile, situația de client captiv, concentrarea datelor și dependența de țări terțe în ceea ce privește infrastructura și serviciile, îmbunătățind piața internă a UE din perspectiva consumatorilor.

Pledăm de asemenea pentru monitorizarea și analiza impactului asupra mediului a infrastructurii digitale și a digitalizării, din perspectiva obiectivului nostru strategic în domeniu, acela de a crea o societate digitală etică,  transparentă, sigură și, în primul rând, cu un consum redus de energie.