Partidul Verde (Verzii) susține adoptarea Legii Restaurării Naturii la nivel UE

  1. Acasă
  2. Comunicate
  3. Partidul Verde (Verzii) susține adoptarea Legii Restaurării Naturii la nivel UE

Susținem Legea Restaurării Naturii 

Comisia Europeană a propus o nouă lege pentru refacerea ecosistemelor, în beneficiul oamenilor, al climei și planetei. Propunerea Comisiei Europene pentru o lege privind restaurarea naturii este prima lege cuprinzătoare de acest gen la nivel continental. Este un element cheie al Strategiei UE pentru biodiversitate*,care solicită ținte obligatorii pentru refacerea ecosistemelor degradate, în special a celor cu cel mai mare potențial de a capta și stoca carbon și de a preveni și reduce impactul dezastrelor naturale.

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

Legea Restaurării Naturii trebuia adoptată de mult timp, deoarece abundența și diversitatea speciilor sălbatice din UE se micșorează într-un ritm alarmant. 

Din păcate această lege extrem de necesară se confruntă cu o opoziție vehementă din partea tuturor celor care se îmbogățesc din exploatarea sălbatică a resurselor naturale – exploatarea pădurilor, pescuitul marin ș oceanic industrial, agricultura intensivă chimizată.

Sunt și politicieni care nu doresc această nouă lege a UE.

Ei pretind în mod fals că acest lucru va face mai greu pentru fermieri, silvicultori și pescari să-și câștige existența.

Adevărul este că, fără ecosisteme sănătoase, aceste sectoare nu pot exista. 

Verzii europeni și Verzii din România susțin această lege.

Este rolul nostru, al Verzilor să susținem și promovăm această lege și să facilităm înțelegerea și acceptarea consecințelor ei pentru toți cetățenii UE. 

Legea va schimba modul în care se fac lucrurile în multe domenii de activitate dar, pe termen lung va aduce beneficii foarte mari tuturor.

De ce este importantă această lege?

81% din habitatele din Europa sunt în stare proastă

Fiecare euro investit în restaurarea naturii adaugă de la 8 până la 38 de Euro în beneficii

Una din trei specii de albine și fluturi – cele care ne polenizează culturile și pomii fructiferi – sunt în declin

Natura Europei este într-un declin alarmant, cu peste 80% din habitate în stare proastă. Restaurarea zonelor umede, a râurilor, pădurilor, pajiștilor, ecosistemelor marine și a speciilor pe care le găzduiesc va ajuta la:

– creșterea biodiversității, esențială pentru bunăstarea noastră;

– asigurarea acelor servicii pe care natura le face gratuit, cum ar fi curățarea apei și a aerului, polenizarea culturilor și protejarea localităților de inundații;

– limitarea încălzirii globale la 1,5°C

– consolidarea rezilienței și a autonomiei strategice ale Europei, prevenind dezastrele naturale și reducând riscurile la adresa securității alimentare

Obiectivele legii

Propunerea vizează restabilirea ecosistemelor, habitatelor și speciilor din zonele terestre și maritime ale UE pentru a:

• permite recuperarea pe termen lung și susținută a unei naturi biodiverse și rezistente • contribui la atingerea obiectivelor UE de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la climă

• îndeplini angajamentelor internaționale

Țintele propunerii legislative:

Propunerea combină un obiectiv general de restaurare pentru refacerea pe termen lung a naturii în zonele terestre și maritime ale UE cu obiective obligatorii de restaurare pentru habitate și specii specifice.

Aceste măsuri ar trebui să acopere cel puțin 20% din suprafețele terestre și maritime ale UE până în 2030 și, în cele din urmă, toate ecosistemele care au nevoie de restaurare până în 2050.

Propunerea conține următoarele obiective specifice:

– obiective bazate pe legislația existentă (pentru zone umede, păduri, pajiști, râuri și lacuri, râuri și tufărișuri, habitate stâncoase și dune) – îmbunătățirea și restabilirea habitatelor biodiverse la scară largă și readucerea populațiilor de specii prin îmbunătățirea și lărgirea habitatelor

insectele polenizatoare – inversarea declinului populațiilor de polenizatori până în 2030 și realizarea unei tendințe de creștere a populațiilor de polenizatori, cu o metodologie de monitorizare regulată a polenizatorilor;

– ecosistemele forestiere – obținerea unei tendințe de creștere pentru lemnul mort în picioare și culcat, păduri îmbătrânite neuniforme, conectivitatea pădurilor, abundența păsărilor comune de pădure și stocul de carbon organic;

– ecosisteme urbane – nicio pierdere netă de spațiu urban verde până în 2030 și o creștere a suprafeței totale acoperite de spațiu urban verde până în 2040 și 2050;

– ecosistemele agricole – creșterea numărului de fluturi de pajiști și a păsărilor din terenurile agricole, creșterea stocului de carbon organic din solurile minerale din terenurile cultivate și ponderea terenurilor agricole cu caracteristici peisagistice de mare diversitate; refacerea turbăriilor drenate cu utilizare agricolă

– ecosistemele marine – refacerea habitatelor marine, cum ar fi paturile de iarbă sau fundul sedimentelor, care oferă beneficii semnificative, inclusiv pentru atenuarea schimbărilor climatice, și refacerea habitatelor speciilor marine emblematice, cum ar fi delfinii și marsuinii, rechinii și păsările marine.

– conectivitatea fluvială – identificarea și eliminarea barierelor care împiedică conectivitatea apelor de suprafață, astfel încât cel puțin 25 000 km de râuri să fie restabiliți într-o stare de curgere liberă până în 2030.

Implementarea legii

Se așteaptă ca țările UE să prezinte Comisiei planuri naționale de restaurare în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a acestei legi, arătând cum vor îndeplini obiectivele. De asemenea, li se va cere să monitorizeze și să raporteze progresul lor. Agenția Europeană de Mediu va întocmi periodic rapoarte tehnice cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor. La rândul său, Comisia va raporta Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Legii privind restaurarea naturii. 

Aici puteți găsi câteva povești de succes ale unor comunități care au început deja acțiunile de restaurarea a naturii: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law/success-stories_e

Iar pe site-ul WaterBear puteți găsi multe filme documentare legate de acest subiect, ca de exemplu ”Gardienii” – https://www.waterbear.com/

watch/the-custodians

Rodica Bărbuță